Pelaajasiirrot

KANSALLINEN PELAAJASIIRTO


Kaikista kansallisista siirroista liitto perii kirjaamismaksun. Taulukko maksuista alla.
Maksu maksetaan liiton tilille (Nordea FI831523 3000 0106 03) ja kuitti maksusta toimitetaan liiton toimistoon yhdessä täytetyn pelaajasiirtolomakkeen kanssa.


PELAAJASIIRRON MÄÄRÄAIKA JA KIRJAAMISMAKSU

Pelaajasiirtolomakkeiden ja kirjaamismaksun on oltava liitossa määräpäivään mennessä pelioikeuden saamiseksi kyseisessä sarjassa siirtoajankohdan mukaisin ehdoin.

Kirjaamismaksu on kaikissa sarjoissa 50 Euroa.

Vapaa siirtoaika on kaikissa amerikkalaisen jalkapallon sarjoissa vuosittain 1.1.-31.5. sekä 30.9.-31.12.

Amerikkalaisen jalkapallon sarjoissa noudatetaan seuraavia siirtoaikoja ja niille määrättyjä ehtoja:

Aika/sarja

Miesten Vaahteraliiga ja I-divisioona

Miesten II-divisioona ja sitä alemmat sarjatasot

Naisten sarjat

1.1.-31.5.

kirjaamismaksu 50e

 

kirjaamismaksu 50e

kirjaamismaksu 50e

1.6.-14.8.

kirjaamismaksu 100e + 1 ottelun karenssi

kirjaamismaksu 50e

kirjaamismaksu 100e

+ 1 ottelun karenssi

15.8.-30.9.

Ei mahdollista siirtyä

kirjaamismaksu 100e

+ yhden ottelun karenssi

Ei mahdollista siirtyä

1.10.-31.12.

 

kirjaamismaksu 50e

 

kirjaamismaksu 50e

kirjaamismaksu 50e

Karenssipelillä tarkoitetaan liiton viralliseen sarjaohjelmaan tarkoitettua kyseisen joukkueen sarjatason peliä. Kansainvälisissä siirroissa kirjaamismaksun määrittää IFAF. Näihin siirtoihin sovelletaan yllämainittuja karenssiaikoja, ja SAJL:n kirjaamismaksua ja korotettua kirjaamismaksua.

Seura voi Vaahteraliigassa nimetä kolme (3) ja 1-divisioonassa kaksi (2) pelaajaa suojalistalle viimeistään ennen runkosarjan alkua edeltävän sunnuntain aikana. Nimettyjen pelaajien tulee olla joukkueeseen siirrettyjä ja heidän lisenssit tulee olla maksettu. Suojaus astuu voimaan pelaajan pelattua ensimmäisen ottelunsa. Näiden pelaajien tilalle seura voi siirtää pelaajan ilman korotettua kirjaamismaksua ja karenssia sekä siirtoaikarajoitusta (ei 4 vrk odotusaikaa). Ennen pelioikeuden myöntämistä, siirrolle tulee kuitenkin saada lupa kansallisesta lajiliitosta, josta pelaaja siirtyy. Suojaus siirtyy tällöin tilalle tulevalle pelaajalle ja alkuperäinen suojattu pelaaja ei voi enää edustaa seuraa kyseisellä pelikaudella, muuta kuin tulemalla takaisin toisen suojatun pelaajan tilalle. Palaaminen on mahdollista kuitenkin vain yhden kerran.

Pelatakseen pudotuspeleissä joukkueeseen siirtyvän pelaajan tulee kuitenkin pelata runkosarjassa määritelty minimiottelumäärä ollakseen edustuskelpoinen runkosarjan jälkeisissä peleissä.

Siirtyminen miesten ja naisten sarjoissa on mahdollista myös 30.6. asti vapaan siirtoajan mukaisin ehdoin kaikille niille pelaajille, jotka ovat olleet Suomessa seuraansa kirjoilla 31.3.2021 ja pelanneet Suomessa sekä saavat luvan siirtymiseen vanhalta seuraltaan. Karenssit siirtojen yhteydessä koskevat myös ulkomailta Suomeen siirtyviä pelaajia kansainvälisten siirtomaksujen ja –rajoitusten päälle.

Nuorten sarjoissa pelaaja voi siirtyä kirjaamismaksulla edellä olevan kohdan rajoituksin kilpailuvuoden aikana.

Lippupallon siirtoajoista ja ehdoista määrätään lippupallon sarjamääräyksissä.

Farmijoukkueiden välisistä pelaajasiirroista ja niiden rajoituksista määrätään farmisopimussäännöissä.

Korkeakoulusarjoissa pelaaja voi siirtyä joukkueeseen määräajaksi koko korkeakoulusarjan ajaksi ilman kirjaamismaksua. Sarjan päätyttyä pelaajan edustusoikeus palautuu välittömästi siihen seuraan, jossa pelaajan edustusoikeus oli ennen määräaikaista siirtoa korkeakoulusarjaan osallistuvaan joukkueeseen.

HUOM!
Pelaajan edustusoikeus uudessa seurassa on mahdollinen viisi (5) vuorokautta pelaajasiirron hyväksymispäivän jälkeen.

NUORTEN SARJOJEN PELAAJASIIRROT

Nuorten sarjoissa pelaaja voi vaihtaa määräaikaisesti joukkuetta niin, ettei hänestä makseta kirjaamismaksua. Siirto ei ole mahdollinen seurasta, joka osallistuu kyseiseen nuorten ikäluokkaan. Pelaaja voi kuitenkin pelata oman seuransa joukkueissa nuorten sarjojen määräaikaisesta siirrosta huolimatta.
Ilmoitus siirrosta tulee toimittaa liittoon (sarjapäällikkö ja toimisto) ennen nuorten sarjan alkua.
Siirto koskee koko nuorten sarjan pelikautta.

Mikäli siirto on pysyvä, on kirjaamismaksu maksettava ja pelaajasiirtolomake täytettävä.

 

KEHITTÄMISKORVAUS

(Kilpailusäännöt  s. 16 V.A.4.)

Liitto suosittaa seuroille, etteivät nämä perisi kehittämiskorvausta sellaisissa tilanteissa, joissa seuran vaihto perustuu pelaajan paikkakunnan vaihdokseen, ja syy on lajitoimintaan liittymätön (esim. työ tai perhesyyt).

Normaalin siirtoajan puitteissa pelaajasiirroissa noudatetaan tämän säännön määrittelemiä kehittämiskorvauksia, elleivät seurat toisin sovi.

Kehittämiskorvauksen voi maksaa vain toinen seura. Kehittämiskorvaus on maksettava 7 vuorokauden kuluessa siirtoajan päättymisestä tai laskun esittämisestä. Ellei korvausta ole määräaikaan mennessä maksettu, voi liitto purkaa siirron ja palauttaa edustusoikeuden vanhaan seuraan. Uusi seura voidaan siinä tapauksessa tuomita menettämään jo maksamansa kehittämismaksut. Seuran lopettaessa amerikkalaisen jalkapallon toimintansa, luopuessaan paikastaan liiton sarjoissa tai jos liitto sulkee sen sarjoista, pelaajien kehittämiskorvaukset siirtyvät liiton päätösvaltaan.

Kehittämiskorvausta ei voida määrätä pelaajalle, joka ei edellisen kauden aikana ole edustanut mitään amerikkalaista jalkapalloseuraa tai joukkuetta SAJL:n, IFAF:n, NCAA:n tai USA:n yliopistotai lukiosarjoissa, NFL:n tai CFL:n virallisessa ottelussa.

Kehittämiskorvaus määräytyy nuorena pelaajana pelattujen kilpailusarjojen pelivuosien perusteella. Nuorten kilpasarjoissa pelataan paremmuudesta ja ikäluokat vahvistetaan kilpailujärjestelmissä. Todisteena pelaamisesta toimii lajiliittoon maksettu lisenssi. Korvausta kertyy, jos pelivuosia on 2 tai enemmän. Kehittämiskorvauksen määrä määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti:

Korvauksen määrän määrittää ylin sarjataso, jossa pelaaja kyseisellä kaudella edustaa, riippumatta siitä tapahtuuko tämä siirtymisen, edelleen siirtymisen, farmisopimuksen tai muun kautta.

Mikäli pelaaja on pelannut ns. korvauksen karttuma-aikana useammassa seurassa kuin mikä hänen rekisteröintiseuransa on siirtohetkellä, jaetaan kehittämiskorvaus näiden seurojen kesken pelivuosien suhteessa, mikäli näille ei aiemmin ole osoitettu korvausta pelaajan kehittämisestä. 

Kehittämiskorvaus maksetaan vain kerran kullekin seuralle pelaajan siirtojen yhteydessä. Pelaajan mahdollisen uuden siirron myötä ne seurat, jotka ovat saaneet kehittämiskorvauksen jo aiemman siirron yhteydessä, eivät toistamiseen ole oikeutettuja kehittämiskorvaukseen pelaajan jatkosiirtojen yhteydessä. Yhdestä pelivuodesta voi karttumaa kertyä vain yhdelle seuralle. Vaikka pelaaja pelaisi pelikauden aikana useamman seuran joukkueessa, karttuu korvausta vain seuralle, jonka alle pelaaja on lisenssinsä hankkinut.

Pelaajan mahdollisen uuden siirron myötä ne seurat, jotka ovat saaneet kehittämiskorvauksen tai jättäneet sen perimättä jo aiemman siirron yhteydessä, eivät ole oikeutettuja kehittämiskorvaukseen pelaajan seuraavien siirtojen yhteydessä. Seura, johon pelaaja on siirtynyt ja joka todistettavasti on kehittämiskorvauksen aiemmalle kasvattajaseuralle suorittanut on oikeutettu perimään maksamansa kehittämiskorvauksen pelaajan edelleen siirtymisestä nuorena henkilönä.


Kehittämiskorvausta ei makseta 21 vuotta täyttäneiden tai kauden aikana täyttävien pelaajien osalta.

KANSAINVÄLINEN PELAAJASIIRTO
 

Kansainvälisistä siirroista on täytettävä ITC-lomake ja maksettava IFAF:n määrittämä siirtomaksu (tarkista siirtomaksu toimistosta).
Toimita siirtopaperi SAJL toimistoon office(at)sajl.fi, SAJL toimisto hoitaa vapautuspyynnön lähtömaasta.

Jokaisesta siirtyvästä pelaajasta on täytettävä joko ITC-lomake, tai self declaration -lomake. Self declaration -lomaketta käytetään vain pelaajalle joka ei ole aiemmin pelannut amerikkalaista jalkapalloa.