Liiton toiminta

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry on perustettu vuonna 1979. Sen päätehtävänä on järjestää ja hallinnoida amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Lajin historian ollessa maassamme vielä lyhyt liiton tavoitteena on myös lajin levittäminen ja sen tunnettuuden parantaminen. Seurojen edustajana liitto toimii myös lajin suomalaisena edustajana kansainvälisesti sekä suorittaa lajin edunvalvontaa niin koti- kuin ulkomailla.

Amerikkalainen jalkapallo on nauttinut Suomessa jatkuvasta kasvusta koko 2000-luvun. Kasvu on ollut nähtävissä kaikkialla; jäsen-, harrastaja-, työntekijä- ja vapaaehtoisten määrät sekä lajin näkyvyys että taloudellinen kokonaisvaihto ovat kasvaneet moninkertaiseksi. Nykyisin SAJL:n jäsenseuroissa toimintaan osallistuukin lähes 3500 lisenssiharrastajaa.

Kasvun perustana on ollut pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen työ strategioiden pohjalta. Kasvun jatkamiseksi Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitolle on tärkeää kehittää toimintaa jatkossakin. Emme kuitenkaan tavoittele kasvua ja menestystä hinnalla millä hyvänsä. Tiedostamme, että menestyäksemme meidän on pystyttävä viemään toimintamme pitkälle tulevaisuuteen arvostettuna ja luotettuna toimijana. Meidän on otettava huomioon lajia seuraavien, oman henkilöstömme ja muiden sidosryhmien odotukset ja panostettava vastuullisuuteen.

SAJL:n toimintatapaperiaatteiden tarkoituksena on auttaa meitä työskentelemään arvojemme mukaisesti.

Arvojamme ovat yhdessä tekeminen, lajirakkaus, periksiantamattomuus, joita ohjaavat reilun pelin periaatteet ja urheilun eettiset arvot.

Toimintatapaperiaatteet sisältävät liiton yleiset periaatteet ja ohjeet ja ne ohjaavat tulevaisuuden päätöksentekoa. Ohjeet myös selventävät, mitä arvomme tarkoittavat käytännössä, ja miten meidän tulisi työskennellä.

Toimintaperiaatteet koskevat kaikkea liiton toimintaa, ja odotamme kaikkien liiton tehtävissä toimijoiden, vapaaehtoisten tai palkallisten, noudattavan aina näitä periaatteita. Toimintatapojen epäillyistä rikkomuksista voi ilmoittaa SAJL:n ilmoituskanavaan toimintatapaperiaatteiden mukaisesti.

Toiminta-ajatus:
SAJL edistää amerikkalaisen jalkapallon eri lajimuotojen huippu-urheilua, harrastamista ja toteuttamista, lisäämällä lajiosaamista Suomessa yhdessä laajan ja laadukkaan seurakentän kanssa sekä toimimalla aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa.

Arvot:
Arvopohjamme perustuu yhdessä tekemiseen, lajirakkauteen ja periksiantamattomuuteen, joita ohjaavat reilun pelin periaatteet ja urheilun eettiset arvot.

Lajin arvot opettavat harrastajaa/lle:
* Kohtaamaan haasteita ja voittamaan itsensä  * Kunnioittamaan yhtenäistä tekemistä ja muita ihmisiä
* Sosiaalisia taitoja ja yhteistyötä                       * Täsmällisyyttä ja kurinalaisuutta
* Sitoutumista                                                     * Johtajuutta

Liittona SAJL kuuluu niin amerikkalaisen jalkapallon maailmanliittoon (IFAF). Kansainvälisten kontaktien ylläpito sekä kansainvälisiin turnauksiin osallistuminen onkin keskeinen osa liiton toiminnasta. SAJL on Suomen Olympiakomitean jäsen.

Lisätietoja liiton toiminnasta saat toimistoltamme.

 

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry