Hall of Fame

Yleistä

SAJL Hall of Fame on perustettu  vuonna 2004. Jäsenyys on mahdollista saavuttaa niin pelikentällä kuin sen ulkopuolella tehdyn työn tuloksena. Jäsenyys voidaan myöntää kenelle tahansa merkittävästi suomalaisen amerikkalaisen jalkapallon parissa toimineelle,

Hall of Famen missio

Hall of Famen toiminnalla on neljä keskeistä tarkoitusta:

1)   Kunnioittaa lajin parissa ylitse muiden ansioituneita henkilöitä

2)   Säilyttää ja vaalia lajin arvokkainta historiaa, perinteitä ja ansiokkaimpia muistoja

3)   Lisätä tietoisuutta lajin alkuperästä, kehityksestä ja kasvusta merkittävänä osana suomalaista kulttuuria

4)   Edistää lajia ja sen positiivisia arvoja

Jäsenet

Hall of Fame:n  jäseniä ovat siihen valintaprosessin kautta hyväksytyt henkilöt. Vuonna 2004 ensimmäisiksi jäseniksi valittiin Juuso Hämäläinen, Matti Lindholm, Jari Närhi, Juha Pinomaa ja Ari Tuuli.  Kaikkien jäsenten profiilit löydät jäsenlistasta.

Miten uudet jäsenet valitaan

Hall of Fameiin valitaan vuosittain 0-4 uutta jäsentä. Tarkemman kuvauksen koko äänestyskäytännöstä löydät Hall of Fame -säännöistä.

Henkilöiden ehdottaminen Hall of Famen jäseniksi

Kuka tahansa voi ehdottaa omaa suosikkiaan Hall of Fame-jäseneksi lähettämällä jäsenehdotuskaavakkeen SAJL:ään kunkin kalenterivuoden tammikuun loppuun mennessä.