NFL Play 60

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
NFL PLAY 60 aplikaatio

Lapsuusiän lihavuus on USA:ssa huipussaan. Lähes joka kolmas lapsi tai nuori on Yhdysvalloissa lihava tai ylipainoinen.  Liikunnan tuottamat fyysiset, psyykkiset sekä sosiaaliset hyödyt ovat hyvin tiedossa. Aktii-vinen lapsuus antaa eväitä aktiiviseen aikuisuuteen.  

American Heart Association ja National Football League ovat yhdis-täneet voimansa ja luoneet PLAY 60 Challenge -ohjelman, joka pyrkii innostamaan lapsia 60 minuutin liikkumiseen koulussa ja kotona. Se korostaa myös koulun kannustavaa roolia  matkalla liikunnalliseen elämäntapaan ympäri vuoden.

Kampanjaa on jalkautettu ja markkinoitu hyvin kattavasti alakouluihin. SAJL Nuorisopäällikkö tutustui  Amy Parks Elementary Schoolissa Heath, Texasissa  kampanjaan,  jossa liikuntatunnilla käytettiin Play 60 -ohjelmaa. Ohjelma sisältää koulutunnilla käytettäviä jumppahetkiä, aplikaatioita, haasteita, materiaaleja. 

3-5 minuutin liikuntatuokioita oppitunneille

Introduction Lesson Plan

Language Arts/English Lesson Plans

Math Lesson Plans

Science Lesson Plans

Social Studies Lesson Plans

 Physical Education Lesson Plans

STEM Lesson Plans

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.