Opettajille

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Eheyttäminen on isossa roolissa

 

Laaja-alaista oppimista voidaan opetella jenkkifutiksen teemaviikolla esimerkiksi:
 

- Sosiaalisuus ja yhdessä työskentelyn taito, pelikirja (pelit) on väline, jonka kautta jokaisella on oma roolinsa ja tehtävänsä. Ilman yhteistyötä peli ei onnistu. Suunnitellaan yhteinen hyökkäyspeli  ja toteutetaan se ...

- Välituntiliikuntaa,  tutustutaan palloon ja opetellaan heittämään ja ottamaan kiinni sitä  (pehmeä nerf-pallo/ikäluokalle sopivalla pallo), juostaan heittopuun mukaisia kuviota

- Historia, tutustutaan amerikan-suomalaisten historiaan, matkareitteihin, tunnettuihin amerikansuomalaisiin ...

- Biologia, useilla yliopistoilla on oma tunnuseläimensä. Tutustu eri eläimiin youtube-videoiden avulla. Mieti millaiset olot niillä on ...

- Matematiikka, askelmittaus heittokuvioissa, kuvion kulman juokseminen, heittokuvion kesto, heittojen onnistumisprosentti, lentopotkun pallon ilmassaoloaika (hang time) ...

- Kielikylpy, 20 englanninkielistä sanaa jenkkifutiksen kautta esim. heittokuviot, aloitusmuodostelmat, termit …

- Kuvaamataito, piirretään oma jenkkifutislogo, luodaan lajiaiheinen sarjakuva …

- Maantieto, NFL-joukkueiden osavaltiot ja kaupungit ...

- Tekninen käsityö, rakennetaan puinen pallon potkualusta tai pidike ...

- Musiikki, kuunnellaan amerikkalaista musiikkia, esim. jazzia. Pidetään eri levyraati, jossa esitellään erilaisia USA:ssa syntyneitä musiikin lajeja hip hop, blues, jazz, rock´n roll ...

...

Ohessa esimerkki miten jenkkifutista voi sijoitella eri opetuskokonaisuuksiin: Mallituntien avulla aihetta käsitellään historian, maantiedon, kuvaamataidon, liikunnan, musiikin avulla. Kielikylpy tulee huomaamatta.

PDF-tiedostoKolme demotuntia aiheena Yhdysvallat.pdf (5.6 MB)
Kolmen oppitunnin (3 x45min) paketti aiheena Yhdysvallat
Koulustrategiaryhmän Henna-Riikka Pitkänen.

SAJL:n käynnissä olevalla strategiakaudella luodaan oma koululiikuntastrategia, jonka avulla jenkkifutikselle saadaan päivitettyjä esittelytapoja uuden 2016 opetussunnitelman mukaisesti:

- lajia tehdään eheyttävän opetuksen kautta tunnetuksi
- luodaan mahdollisuuksia kokelijujen kautta uudelle harrastukselle
- opetetaan liikunnan perustaitoja jenkkifutiksen liikemalliston kautta
- tarjotaan toimivia tapoja lajiseuroille tehdä yhteistyötä koulujen kanssa.

Edellä kuvattua tavoitetta toteutetaan ns. ”kaksikanavaisella ratkaisulla”, jossa eri asteisten oppilaitosten ohella aktiivinen lajiesittely- ja rekrytointitoiminta kohdistettaisiin myös niihin nuoriin, jotka ovat kuntien nuorisotyön ensisijaisena kohderyhmänä. Kouluyhteistyön ohella kuntien nuorisotoimi sekä nuorisotyön parissa työskentelevät ohjaajat ym. ammattilaiset ovat jatkossa yhä tärkeämpi yhteistyöryhmä.

 

Amerikkalaisen jalkapallon lajinarvot opettavat harrastajaa/lle: 

-* Kohtaamaan haasteita ja voittamaan itsensä 

-* Kunnioittamaan yhteistä tekemistä ja muita ihmisiä 

-* Sosiaalisia taitoja ja yhteistyötä 

-* Täsmällisyyttä, kurinalaisuutta 

-* Sitoutumista 

-* Johtajuutta