Lääkintätoiminta JEFU EA

Lääketieteellisen valiokunnan koulutukset kaudella 2021


Kaudella 2021 liiton lääketieteellinen valiokunta järjestää uusia, kaikille ilmaisia koulutuksia, joiden tavoitteena on kehittää lajin pelaajaturvallisuutta sekä yhtenäistää liiton sekä seurojen toimijoiden toimintamalleja.


SAJL SPR JefuEA1 -päivitys (MS Teams)

 • su 24.1.2021 klo 16-20
 • hinta 80 € per henkilö, sisältäen fyysisen kortin sekä mobiilikortin/rekisteröinnin

EA1-päivitys-koulutukseen voivat osallistua kaikki SPR:n EA1-oikeuden jo omaavat henkilöt, jotka tahtovat uusia kolmivuotisen jakson oikeudelleen toimia EA-henkilönä.

Tilaisuus järjestetään verkkokoulutuksena MS Teams-sovelluksella. Osallistumislinkit toimitetaan vain SAJL:n tapahtumajärjestelmän kautta ilmoittautuneille ja koulutusmaksun ilmoittautumisen yhteydessä suorittaneille osallistujille.

Koulutus järjestetään minimissään 10 hengen ryhmälle. Ilmoittautumisten deadline on 22.1.2021.

Kouluttajana toimii SPR:n ensiavun ja terveystiedon kouluttaja, sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja Birgitta Lindholm.

Koulutukseen osallistuneet voivat tilata oman SAJL:n JefuEA-liivin.

Ilmoittautumiset 22.1.2021 mennessä


SAJL SPR JefuEA1 (MS Teams)

 • la 30.1.2021 klo 10-18 sekä su 31.1. klo 10-18
 • hinta 160 € per henkilö, sisältäen fyysisen kortin sekä mobiilikortin/rekisteröinnin

SAJL:n oma SPR Jefu EA1 on lajin ja liiton näkökulmasta räätälöity ensiapukoulutus, jossa käydään kaikki EA1-valmiudet lajityypillisten tapahtumien tai tilanteiden kautta läpi. Koulutus on markkinoiden edullisimpia perustason ensiapukursseja liiton kompensoidessa hintaa.

Koulutuksessa läpikäydään mm:

 • ensiaputoiminnan perusteet
  • auttamisen periaatteet onnettomuudessa tai sairaskohtauksessa
  • hätäensiapu
  • tajuton potilas ja PPE-D
  • toiminnalliset harjoitukset
 • erityisiä ensiaputilanteita
  • myrkytykset
  • tavallisimmat sairaskohtaukset
  • palo- ja sähkövammat
  • toiminnalliset harjoitukset
 • lajille ominaiset vammat
  • haavat ja ihovauriot
  • nivelten vammat ja murtumat
  • toiminnalliset harjoitukset

HUOM! Tilaisuus järjestetään verkkokoulutuksena MS Teams-sovelluksella. Tässä koulutuksessa suoritetaan näyttötöitä kouluttajalle, joten toimiva videokuvan lähetysominaisuus tietokoneelta tai puhelimelta on edellytys kurssin hyväksytysti suorittamiselle. Pandemia-tilanteen ajankohtaiset rajoitukset huomioon ottaen voimme mahdollisesti tarjota paikkoja näyttöosuuksien suorittamiselle liiton toimitiloissa Helsingissä sunnuntaina 31.1.

Osallistumislinkit toimitetaan vain SAJL:n tapahtumajärjestelmän kautta ilmoittautuneille ja koulutusmaksun ilmoittautumisen yhteydessä suorittaneille osallistujille.

Koulutus järjestetään minimissään 10 hengen ryhmälle. Ilmoittautumisten deadline on 24.1.2021.

Kouluttajana toimii SPR:n ensiavun ja terveystiedon kouluttaja, sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja Birgitta Lindholm.

Koulutukseen osallistuneet voivat tilata oman SAJL:n JefuEA-liivin.

Ilmoittautumiset 24.1.2021 mennessä
 

SAJL JefuaEA -koulutus, osa 1 - hallinnolliset asiat (MS Teams)

 • su 21.2. klo 10-14
 • maksuton

Lääkintätoiminnan hallinnollisten asioiden koulutukseen ovat tervetulleita kaikki seuran, joukkueen tai pelaajan huoltoon osallistuvat toimihenkilöt, kuten EA-henkilöt, joukkueenjohtajat sekä huoltajat tai muuten pelaajaturvallisuudesta ja hyvinvoinnista kiinnostuneet lajitoimijat.

Koulutuksessa läpikäydään mm.:

 • SAJL:n suositukset ja ohjeet lajin lääkintätoiminnan järjestämisestä
 • loukkaantumisraportin täyttäminen sekä lajin loukkaantumistilastojen dataa lajityypillisistä vammoista
 • liiton hallinnolliset asiat, kuten EA-toimijoiden lisenssit ja vakuutukset
 • urheilijan riittävä ja terveellinen ravinto
 • psyykkisen valmennuksen merkitys urheilijalle

Kouluttajina toimivat SAJL:n lääketieteellisen valiokunnan asiantuntijat.

Kouluttajat:

 • ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, LT, dos. Jarkko Pajarinen, HUS
 • ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, fysioterapeutti Peter Åström, Pohjola Sairaala
 • fysioterapeutti, TtM, FT, Matti Vartiainen, Ainone
 • ravinto- ja urheiluvalmentaja Paula Lehtinen, Fuel Health
 • urheilupsykologi Karri Kuuttila, @Huipulle.

Koulutukseen osallistuneet voivat tilata oman SAJL:n JefuEA-liivin.

Osallistumislinkit toimitetaan vain SAJL:n tapahtumajärjestelmän kautta ilmoittautuneille.

Ilmoittautumiset
 

SAJL Jefu EA-koulutus, osa 2 – kenttälääkintä (MS Teams)

 • su 7.3.2021 klo 10-14
 • maksuton

Lääkintätoiminnan kenttälääkinnän koulutukseen ovat tervetulleita kaikki EA-henkilöt sekä huoltajat, niin ammattilaiset kuin amatöörit vapaaehtoiset, tai muuten urheilijan hyvinvoinnista kiinnostuneet lajitoimijat.

Koulutuksessa läpikäydään mm.:

 • lajityypilliset vammat, ml. päävammat
 • lääkintätoiminnan käytännön järjestäminen kenttäolosuhteissa
 • SCAT3-testin toteuttaminen ja jatkoseuranta

Kouluttajina toimivat SAJL:n lääketieteellisen valiokunnan asiantuntijat.

Kouluttajat:

 • ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, LT, dos. Jarkko Pajarinen, HUS
 • fysioterapeutti, TtT Matti Vartiainen, Combitreha

Koulutukseen osallistuneet voivat tilata oman SAJL:n JefuEA-liivin.

Osallistumislinkit toimitetaan vain SAJL:n tapahtumajärjestelmän kautta ilmoittautuneille.

Ilmoittautumiset

Lääkintätoimen järjestäminen SAJL:n kansallisen sarjan otteluissa

SAJL:n lääketieteellinen valiokunta koostuu lääketieteen ja terveydenhuollon ammattilaisista, jotka ovat koostaneet lajiliiton käyttöön ohjeet lääkintätoimen järjestämisestä SAJL:n kansallisten sarjojen otteluissa. Ohje on käytännönläheinen toimintasuositus, jonka tavoitteena on selkeyttää ja yhtenäistää ensiaputoiminnan ja lääkinnän toimintamalleja SAJL:n alaisessa toiminnassa.

Lääkintätoimen järjestämisvastuu on kotijoukkueella tai järjestävällä seuralla.

Ensiavusta vastaavan on varmistuttava oman potilasvakuutuksen (vastuuvakuutus) voimassaolosta (ks. Best practise -suositukset).

Tavoitteena on, että lääkintavastaavana toimii lääkärikoulutuksen saanut ja tutkinnon suorittanut henkilö. Miesten Vaahteraliigan otteluissa ja lasten turnauksissa on oltava lääkintävastaavana henkilönä lääkäri tai ensihoitajasairaanhoitaja, AMK. Muissa sarjoissa voi riittää soveltuva muu terveydenhuollon koulutus. Ensiaputoiminnasta vastaavan henkilön pätevyysvaateet määritellään kilpailusäännöissä ja sarjoittain sarjakirjoissa tai -kriteereissä. Lisätietoja saa sarjapäälliköiltä.

 

Covid-19 pandemian vaikutukset lääkintätoiminnan järjestämiseen kaudella 2020

Kaudella 2020 ajantasaisimmat viranomaisohjeet ovat huomioitavana aina osana lääkintätoimen järjestämistä liiton ottelutapahtumissa. Näistä tiedotetaan sekä viranomaistahoilla että liiton etusivun ajankohtaisissa asioissa:

https://www.sajl.fi/?x118281=23004996 (julkaistu 1.7.2029, varmista uusin versio)

Huomioi seuraavat:

- Turvallisuuden huomioiminen ottelutapahtumassa 2020

- Toimintaohje Junioreiden ottelutapahtumille 2020

- Suomen Elvytysneuvosto Covid19 Elvytysohje (liite sivun alalaidassa)

 

 

SAJL:n järjestämä EA-toiminta

 

JEFU-EA KOULUTUS

SAJL:n lääketieteellinen valiokunta kouluttaa lajin ensiaputaitoihin. Koulutukset vaihtelevat vuosittain, vuoden 2021 koulutukset yllä. 

JEFU EA-LISENSSI

Ensiaputiedoista kiinnostuneet lajitoimijat voivat lunastaa liiton lisenssijärjestelmästä 0€ hintaisen Jefu EA-lisenssin. Lisenssi ainoana ostoksena maksaa 5€ (toimistomaksu). Lisenssi on yhteystietojen keräämistä ja ensiaputoiminnasta tiedottamista varten. Se ei oikeuta tai velvoita ketään ensiaputoimintaan. Valiokunta tiedottaa parhaista käytännöistä tai kentän palautteista yms. ensiaputoiminnan aktivoituessa kahdensuuntaiseksi.

SAJL LOUKKAANTUMISRAPORTTI

Lääketieteellinen valiokunta seuraa vuositasolla lajissa tapahtuvia merkittäviä vammoja ja niiden suhdetta mm. pelaajien ikään, sukupuoleen tai sääntömuutoksiin. 

Loukkaantumistietoja seurataan SAJL:n loukkaantumisraporteilla (linkki myös sajl.fi/seurapalvelut -sivulla), jotka toimitetaan ainoastaan lääketieteellisen valiokunnan käyttöön. Lomakkeessa ei seurata nimi- tai muita henkilötietoja, vaan ainostaan vammaa, sen syntyperää sekä olosuhteita, joissa loukkaantuminen on tapahtunut. 

Merkittävänä loukkaantumisena voidaan pitää tapahtumaa, jonka vuoksi on jätettävä ainakin yksi ottelu väliin, harjoituskaudella tai kauden jälkeen useampia harjoituskertoja (esim. viikko).

Koska raportointi on pitkän aikavälin seurantaa, suosittelemme odottamaan virallista diagnoosia ennen loukkaantumisesta raportointia. Raportin voi toimittaa loukkaantunut pelaaja, tai seuran EA-henkilö (suositus).

Suositukset ensiaputoiminnassa

http://www.sajl.fi/seurapalvelut/materiaalit/best-practise-suositukset/

EA-TOIMINNAN VAKUUTUKSET

SAJL Lääketieteellinen valiokunta muistuttaa potilasvastuuvakuutusturvan tarkastamisesta 

Lääkärit - ohje: lääkärinä toimiminen otteluissa - Best practice

Muu ensiapuhenkilö - ammattilainen: tarkasta työnantajasi kattama vakuutusturva ja vastuut mahdollisista hoitovirheistä vapaaehtoistoiminnassa

Muu ensiapuhenkilö - maallikko = ei ammattilainen - ei potilasvahinkovastuuta.

SAJL Lääketieteellinen valiokunta suosittaa seurakohtaista vakuutusta koko ensiaputoiminnalle.

Kustannus vuositasolla 50-80€/seura, vakuutusyhtiöstä riippuen. Vakuutus kattaa koko terveydenhuoltoalan ammattilaisten suorittaman ensiaputoiminnan - henkilöitä ei tarvitse etukäteen nimetä.

 

 

SUOSITUKSET

PDF-tiedostoOhje lääkintätoimen järjestämisestä SAJLn kansallisten sarjojen otteluissa, 23.6.2020.pdf (1.0 MB)
Päivitetty 2020: SAJL lääkintävastaavan toiminta, valiokunnan suositus
PDF-tiedostoLiite 1 - Elvytys, Käypä hoito suositus 2016.pdf (1.6 MB)
Liite 1 - Elvytys, käypä hoito suositus 2016
PDF-tiedostoLiite 2 - Elvytysohjeet 2015 SPR.pdf (220 kB)
Liite 2 - Elvytysohjeet 2015
PDF-tiedostoLiite 3 - GCS, Maddocks ja SCAT3 Lomake.pdf (651 kB)
Liite 3 - GCS, Maddocks ja SCAT3 lomake
PDF-tiedostoCovid19 Elvytysohje Suomen Elvytysneuvosto 2020.pdf (1.5 MB)
Suomen Elvytysneuvoston Covid-19 elvytysohje 2020.

KATSAUKSET

PDF-tiedostoPäävammat amerikkalaisessa jalkapallossa.pdf (1.1 MB)
J.Pajarinen & J.Siironen - päävammat amerikkalaisessa jalkapallossa, katsaus.

ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA

PDF-tiedostoAivotärähdysriskiin vaikuttaminen -opas.pdf (23.2 MB)
Tämä opas on osa opinnäytetyötä, joka löytyy Theseus -verkkokirjastosta: Mäkitalo, M., Rajala, M. 2019. Aivotärähdysriskiin vaikuttaminen amerikkalaisessa jalkapallossa – Opas kaularangan lihaksiston harjoittamiseen. Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma. Tampereen ammattikorkeakoulu. SAJL:n lääketieteellisen valiokunnan toimeksiantama opinnäytetyö.