SAJL ry:n vuosikokous Teams-alustalla

5.12.2020

SAJL:n hallitus on tehnyt päätöksen kokouksen järjestämisestä tietoliikenneyhteyden avulla.
SAJL:n hallitus on tehnyt päätöksen kokouksen järjestämisestä tietoliikenneyhteyden avulla.

Paikallisesti ja valtakunnallisesti kiihtyvä koronaepidemia aiheuttaa poikkeuskäytäntöjä myös Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry:n liittokokouksen järjestelyihin. Voimassa olevat viranomaismääräykset eivät mahdollista vuosikokouksen järjestämistä suunnitellusti.

SAJL:n toimintasäännöissä ei ole erikseen mainittu etäkokouksen mahdollisuutta, mutta laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020) 4§:n mukaisesti mahdollistavat poikkeavien kokoontumismallien käyttämisen.  SAJL:n hallitus on tehnyt päätöksen kokouksen järjestämisestä tietoliikenneyhteyden avulla.

SAJL:n liittokokous järjestetään ennakkoon ilmoitettuna ajankohtana, mutta koronarajoitukset huomioiden. Kokous järjestetään Teams-alustalla ja linkki kokoukseen toimitetaan kaikille ilmoittautuneille perjantaina 11. joulukuuta.   Ilmoittautumisen ohjeet sekä linkki ovat toimitettu SAL:n jäsenseurojen yhteyshenkilöille sähköpostitse. Läsnäolomahdollisuutta paikan päällä ei ole tarjolla.  

Etä-äänestäminen mahdollista

Liittokokoukseen liittyvät äänestykset voidaan etänäkin hoitaa täsmällisesti ja tietoturvallisesti. SAJL on tehnyt sopimuksen Vote by Hejmon (https://www.hejmo.fi/) kanssa kokouksessa tarvittavien äänestysten järjestämisestä siten, että Hejmo hoitaa järjestelmän käytön ja äänestykset itsenäisesti.

Seuroilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen normaalisti kahdella varsinaisella edustajalla ja tarkkailijoilla.

Alun perin liittokokous oli määrä järjestää Turussa 12-13. joulukuuta.