Hae tukea seuratoimintaan

14.12.2020


Viimeiset päivät käsillä seuratuen hakuun, joka sulkeutuu pe 18.12. klo 16.15. Huomioi hankkeen lähettämisen sähköinen tunnistautuminen.

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki)

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.

Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset. Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena erityisavustuksena.

  • Pienin haettava summa 2 500 euroa
  • Suurin haettava summa 25 000 euroa
  • Avustus on aina osa hankkeen kokonaisrahoitusta. S e ei voi kattaa kaikkia kuluja. Omarahoituksen tulee olla vähintään 25 % kustannuksista.
  • Hankkeet voivat olla 1 vuotisia tai 2 vuotisia. Jos seuran hanke on kaksivuotinen, haetaan nyt ensimmäinen hankevuosi (12kk)
  • Jos seura on saanut tänä vuonna 2 vuotisen hankkeen ensimmäisen rahoituksen, tulee nyt hakea toisen vuoden avustus erikseen (hakemuksessa 
  • Kaksivuotisissa hankkeissa on huomioitava, että seuran omarahoitusosuus kasvaa ja valtionavustus pienenee toiselle vuodelle (= toiminnan vakiinnuttaminen)

Hakuaika alkaa 13.11.2020

Hakuaika päättyy 18.12.2020 klo 16.15.

Avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että eduskunta vuoden 2021 talousarviota hyväksyessään osoittaa määrärahat ko. tarkoitukseen.

Päätökset avustuksista pyritään tekemään 30.4.2021 mennessä.

Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Liikuntalaki (390/2015), Valtionavustuslaki (688/2001).

Kannattaa perehtyä hakuohjeisiin ja muistaa niitä silmäillen täyttää myös hakulomaketta SuomiSportin hakuympäristössä. Suomisportiin kirjautuminen

Lähettämisvaiheen vahva tunnistautuminen vie aikaa ja vaatii mahdollisesti kahden eri henkilön läsnäoloa hakemuksen lähettämisessä, jos hakemuksen kirjoittaja/hankkeen yhteyshenkilö itse ei ole seuran nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö.

https://minedu.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-

 

Urheiluseurat saivat tukea 3,7 miljoonaa euroa opetus- ja kulttuurimisteriöltä vuonna 2020.  Amerikkalaisen jalkapallon seuroista tukea saivat:

• Kuopio Steelers ry, Perheiden jefukerho - 4000€
• A.F.T. Lions Ry, Lauma liikkeelle - liikunnan laatua ja mahdollisuuksia nuorille 15 000€
• Sipoo Bulldogs ry, Koulu-flagi  - 3000€